Your browser does not support JavaScript!

Chỗ ngồi / Hỗ trợ đặc biệt

Hành lý quá cước trả trướ/ Suất ăn đặc biệt/ Chọn chỗ ngồi/ Dịch vụ đặc biệt

Thông tin đặt vé

Họ
Tên
Mã số đặt chỗ/Mã số vé

Lưu ý

  1. Tạm thời hệ thống không hỗ trợ thay đổi chỗ ngồi sau khi đã chọn chỗ. Xin Quý khách thông cảm và vui lòng liên hệ với trung tâm khách hàng để được hỗ trợ.